miércoles, 8 de octubre de 2014

Antic règim

Societat estamental: Privilegiats i no privilegiats.
Dintre dels privilegiats hi havien els nobles , el clergat i el rei. Els no privilegiats, en canvi, eren pagesos, artesans, funcionaris i servei domèstic.
Hi havia una monarquia absolutista, un exemple és Lluís XIV que tenia el recolzament de l'exercit, l'església i la noblesa.
L'economia de l'antic règim era bàsicament rural i l'altra es dedicava al comerç.
Hi havia industria domèstica i gremis per tant l'industria no evolucionava. El poblament era rural, la gent vivia al camp, als pobles. Les taxes de natalitat i mortalitat eren molt altes i la societat no creixia, es donava un cas de cicle demogràfic antic.

 ACTIVITAT DE L'ANTIC RÈGIM:
L'activitat consistia en desenvolupar les característiques i les conseqüències de l'antic règim amb un temps limitat de 20 minuts. Per a mi l'activitat va ser bastant difícil, ja que em va agafar per sorpresa i em vaig col·lapsar . Tot i això es una activitat molt útil ja que treballa la velocitat d'iniciativa i la confiança en un mateix a més de reforçar els coneixements de l'antic règim.

No hay comentarios:

Publicar un comentario