martes, 21 de octubre de 2014

Joc de rol

L'activitat del joc de rol consistia en partir la classe en cinc grups, cada un d'aquests grups tenia assignat un estament de l'antic règim (clergat, noblesa, camperols, burgesos i rei), i teníem que defensar la nostra idea sobre pagar impostos o no pagar impostos, segons la classe social que tinguéssim.


L’objectiu era que veiéssim la injustícia que suposaven els estats generals, ja que el poble mai en sortia beneficiat i era l’estament amb més percentatge de població. Si el poble reclamava al rei que els privilegiats paguessin impostos com ells, el rei el que feia era convocar els Estats Generals, allà cada estament tenia un vot: Noblesa 1, Clergat 1 i Poble 1. Seguint aquest mètode el poble mai aconseguia el que desitjava. El pagament d’impostos per part dels privilegiats no va ser aprovat, ja que el clergat i la noblesa, naturalment, van votar en contra.


El que va passar a classe va ser que els que tenien estaments privilegiats no tenien tantes raons per defensar-se que els que tenien el paper de no privilegiats, que eren els que tenien millors raons. Al final però, tot i que els altres tenien més raó, els que sortien guanyant eren els privilegiats, perquè tot i ser menys, tenien més vots i els no privilegiats van cridar, Revolució!L’activitat m’ha semblat molt original i creativa, realment ha sigut molt interessant veure la situació que es produïa en la classe quant tothom defensava la seva opinió i succeïa el mateix que al 1789. Els privilegiats van votar que no, perquè mai ho havien fet, i els no privilegiats es van revolucionar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario